Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

Cerrahi Diş tedavileri adından da anlaşılacağı üzere dişlerin, çenelerin her türlü rahatsızlığının ve hastalığının teşhisi ve cerrahi tedavileri üzerine uzmanlaşmış bir ihtisas dalıdır.

 *Diş Çekimi
*Gömülü diş ameliyatları
*Çene ve çevre dokularının kistlerinin tedavisi
*Çene tümörleri ve tedavileri
*Protetik cerrahi
*Çene yüz bölgesi ağrıları
*Adontojenik enfeksiyonların tedavisi
*Tükürük bezi hastalıklarının tedavisi
*Ağız hastalıklarının teşhis ve tedavisi

 Çene Cerrahisinin çalışma alanı içindedir.

 Gömük diş operasyonları

 Sürme zamanı geldiği halde çene kemiği içinde kalıp normal konumunu alamayan dişlere gömük dişler adı verilir. En sık olarak 20 yaş (akıl) dişleri gömük kalmaktadır. Bunları takiben kanin yani köpek dişleri sık olarak çene kemiği içerisinde gömülü kalabilmektedir. Gömülü kanin dişleri genellikle üst ön bölgedeki kesici dişlerin köklerinde erimeye veya diş dizisinde bozukluğuna yol açabilmektedirler. Bazı durumlarda gömülü kanin dişleri Ortodontik tedaviyle olması gereken konumlarına sürdürülmektedir. Fakat bunun mümkün olmadığı durumlarda diğer dişlere zarar veriyorsa çekilmeleri gerekmektedir.

 8-.Ağız Kokusu: 20 yaş dişlerinin etrafında meydana gelen dişeti cepleri ağız kokusunun en önemli sebeplerinden biridir.


20 yaş dişlerinin çekilmesini gerektiren durumlar nelerdir?

1- Çürük: 20 yaş dişleri konum olarak çok geride oldukları için ve genellikle düzgün doğrultuda süremedikleri için temizlik ve bakımları daha zor ve bu sebeple çürümeleri daha kolaydır. Bu dişler çürüdükten sonra ise çok geride olmalarından dolayı tedavileride zordur ayrıca diğer dişlerden çok daha değişik olan kök kanalı yapıları sebebiyle kanal tedaviside çoğu durumda uygulanamamaktadır. Bu sebeplerden dolayı çürük sonucu oluşabilcek ağrı, abse ve Ağız kokusu gibi durumları önlemek amacıyla çekimleri tercih edilmektedir.
2- 2. büyük azı dişine etkileri: 20 yaş dişleri genellikle düzgün pozisyonda süremedikleri için çevrelerindeki besin artıklarının birikimiyle veya yanındaki büyük azı dişine uyguladıkları basınçla komşu dişte de madde kaybı ve çürüklere sebep olabilmektedirler .Bu şekilde zarar verebilme potansiyeline sahip 20 yaş dişlerinin de çekilmeleri gerekmektedir.
3- Perikoronitis: (çevre dişeti inflamasyonu) 20 yaş dişleri kısmen gömük kaldıkları durumlarda üstündeki dişetiyle arasında biriken bakterilerin yol açtığı bir enfeksiyon gelişebilir. Bu esnada yüzde şişme, ağız açmada zorluk , ağrı ,Ağız kokusu, lenf bezlerinde şişlik ve ateş gibi durumlar görülebilir.
4- Dişlerde çarpaşıklık: 20 yaş dişleri normal pozisyonda süremediklerinde, sürme esnasında dişlere uyguladığı basınç sebebiyle diğer dişlerdede hareketliliğe yol açabilir ve diş dizisinde çarpaşıklık gibi durumlara rastlanabilir.
5- Ağrı: 20 yaş dişleri normal pozisyonlarında süremediklerinde yan dişlere uguladıkları basınçla ağrıya yol açabilmektedirler.
6- Kist oluşumu: 20 yaş dişleri tam olarak gömülü oldukları veya kısmen gömülü oldukları durumlarda bazı hastalarda kist oluşumuna sebep olabilmektedirler. Bu durum muayene esnasında hekiminizin çekeceği panoramik röntgenle teşhis edilebilmektedir.
7- Yanak ısırma: çok sık rastlanılmasa da 20 yaş dişleri genelde normal pozisyonda süremediklerinden hastalarda yanak ısırma ve mukozada yaralanma şikayetlerine sebep olabilmektedir. Böyle durumlarda da 20 yaş dişlerinin zaten normal fonksiyon görmediklerinden alınmaları uygundur.

Kist operasyonları:
Çenelerde dişlere bağlı ve dişlere bağlı olmayan sebeplerle kistler görülebilmektedir. Kistler çene kemiğini eriterek madde kaybına ve çene kemiğinin zayıflamasına sebep olurlar. Zamanında teşhis edilebilmeleri için Diş hekiminize 6 ayda bir panoramik röntgen çektirerek muayene olmanızda fayda vardır.

Endodontik cerrahi (Apikal rezeksiyon)
Bazı durumlarda kanal tedavisi dişlerin kök uçları ve çevresindeki lezyonların iyileşmesi için yeterli olmamaktadır. böyle durumlarda endodontik cerrahi ile diş köklerinin ucundaki enfekte dokular basit bir operasyonla temizlenmektedir.

Diş implantları:
İmplant uygulaması eksik olan dişlerin yerine fonksiyon ve estetik amaçlı olarak özellikle titanyumdan yapılmış olan yapay diş köklerinin yerleştirilmesi işlemidir.

Yasal Yazı : Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir,bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.