Estetik Diş Hekimliği

Estetik Diş Hekimliği

GÜLÜŞ TASARIMI

Dişlerdeki renk ve şekil  bozuklukları bireyde psikolojik rahatsızlıklara kadar varan problemlere neden olabilir. Dişhekimliğinde estetik ve restoratif maddelerin gelişmesiyle pek çok şekil, renk ve pozisyon bozuklukları rahatlıkla çözümlenebilmektedir. Gülüş Tasarımı işte burada çok önemli bir işlevi üstlenmektedir.

Gülüş Tasarımı Nedir?

Gülüş tasarımı, hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, size özel ideal gülüşünüzü yenilemektir. Sizin birtakım kişisel istekleriniz ile sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı bir gülüşü planlamaktır.    Gülüş tasarımını etkileyen faktörler :

– Yüz Hatlarınız

– Cinsiyetiniz

 – Yaşınız

–  Gülüş simetrisi

– Dişlerinizin sıralanışı ve renkleri

– Dudaklarınız

– Dişetleriniz

Gülüş tasarımına ilk önce yüz hattınızın hangi geometrik şekle uyduğu tespit edilerek başlanır. Kişinin yüzündeki hatlar dişin hangi formda seçilmesi gerektiğinin şifrelerini içerir. Aşağıda belli başlı yüz şekilleri ve bunlara uygun diş formları görülmektedir.

Yeni estetik dişhekimliği yaklaşımlarıyla “perioral bölge” de dişhekiminin tedavi alanına giriyor. Fasiyal analiz yöntemleri ile perioral ve oral bölgedeki estetik planlamalara laser, BTX, dermal fillerler ve laminate veneerlar, full seramik restorasyonlar veya zirkonyum porselen kronlar ile destek veriliyor. Estetik dişhekimliğinin en çok odaklandığı konsept “gülüş tasarımı” olmuştur. Laminate veneerlerin geliştirilmesi ve bonding tekniklerinin hayata geçirilmesini takiben laser ile kuron boyu uzatma cerrahisi ile birlikte estetik kuralların dudak-dişeti-diş morfolojisi üzerinde uygulanması ile oluşturulan yeni gülüşler ve bu konseptin içeriğinin tüm perioral bölgeye botulinum toksinleri (BTX) ve doku doldurucular (dermal fillerler) uygulamaları ile yaygınlaştırılıp genişletilmesinden oluşmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde uygulama yöntemleri olarak protetik işlemlerin yanı sıra peri-oral bölgede yeni doku hacimleri yaratılmakta ve estetiği arttırıcı düzenlemelere gidilmektedir. Yakın zamanlara kadar dermal filler, BTX gibi yöntemler medikal estetik uzmanları, dermatolog ve plastik cerrahlarca kullanılmaktaydı. Dental laserlerde ve estetik diş hekimliğinin protetik çalışma alanlarında (diş-protez) yaşanan gelişmeler ve dişhekimliğinde rutin tedaviler arasına girmesi sonrasında dişhekimlerinin fasiyal estetik tedavilerine ilgi duymasını kaçınılmaz hale getirdi. Buyüzdendir ki, estetik dişhekimliğinin yeni yaklaşımı oral dokuların sadece intra-oral (ağız içi) dokularla değil, daha da geniş bir perspektifle fasiyal analiz çerçevesinde değerlendirilmesi ve aynı zamanda perioral bölgeye de müdahale edilmesi şeklindedir. Hekim oro-fasiyal bölgede planlamasını veya uygulamasını yapmış olduğu laminate veneer, full seramik restorasyonlar veya zirkonyum kronlar ile tedavisini , birtakım fasiyal analiz yöntemleri ile perioral ve oral bölgedeki estetik planlamalarıylada (laser, BTX ve dermal fillerler) destek vermelidir. Fasiyal Analiz: Yüz özelliklerinin belirlenerek bu morfolojik yapılanmada oral ve perioral bölgede yapılacakların planlanması, Protetik işlemler için yüz karakteristiğine uygun diş morfolojisinin saptanması amacıyla yapılan bir çalışmadır. İnspeksiyon ve sefalometrik analizin yanısıra standardize edilmiş portre, oblik ve profil fotoğraflarından yararlanılır. Kuron Boyu Uzatma: Kuron Boyu Uzatma (KBU) “estetik dişhekimliği”nin gelişmesi ve bununla birlikte “gülüştasarımı” yaklaşımının yerleşmesi ile yaygınlık kazanmıştır. Estetik dişhekimliğinde KBU’nun amacı gülümseme anında üst dudak gülme hattının altında kalan ve istenmeyen şekilde görülen mukoza bölümünün dikey olarak azaltılmasıdır. Son yıllarda benzer bir amaca ulaşmak için botulinum toksinlerinin kullanımıda uygulamaya girmiştir. Tüm bu minimal girişimler sonrası tamamen bireysel olarak belirlenen yüze, yaşa, cinsiyete ve kişiliğe uygun olarak tayin edilen laminate veneerlar, full seramik restorasyonlar veya zirkonyum porselen kronlar ile protetik tedavi tamamlanır ve tam yüz rehabilitasyonu diş hekimliği açısından bitirilmiş olur. Nasolabial Bölge İndirme: “GülüşTasarımı” (Gummy Smile Design) Botulinum toksinlerinin (BTX) tıbbın diğer dallarında olduğu gibi dişhekimliğinde kullanımıyla rutine girme yolundadır. Gülüş tasarımında BTX kullanılarak burun dudak arası bölgenin paralizisi ile üst dudağın aşağı sarkarak dişetlerini maskelemesiyle“gummy smile”ın kompensasyonu hedeflenir. Peri-Oral Bölgede Dermal Filler: Gülüş tasarımını tamamlayan unsurlardan biri de dudak konturlarıdır. Son dönemde peri-oral bölgede dudaklara hacim ve çok daha önemlisi protetik işlemler ile bir yere kadar restore edebildiğimiz ‘’smoker line’’ların kompanse etmek ve geri kazandırmak amaçlı dermal filler malzemelerinden yararlanılmaktadır.

Yasal Yazı : Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir,bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.